88/06/05

مراقبت از كاتتر دياليز :

کاتتر در ورید زیر ترقوه(سابکلاوین)- ژیگولار ویا وریدرانی بطور موقت . یا دائم قرار داده می شود . لذا به علت وجود عوارضی مثل عفونت -خونریزی- آمبولی ـ لخته و... رعایت نکات زیر ضروری است:
  • محل ورود کاتتر را برای علائمی از قبیل تورم - خونریزی و ترشح کنترل نمایید.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدرضا خليل زاده - سرپرستار در 11:40 |  لینک ثابت   •